Tverrfaglige møtearenaer

En sentral forutsetning for å lykkes med forebygging er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Mange barn og unge har behov for tiltak og oppfølging fra flere ulike tjenester. Ibestad kommune har etablert tverrfaglige og tverretatlige møtepunkt hvor barn og deres behov står i fokus.

 

 

Tverrfaglige samarbeidsmøter på systemnivå

Samarbeidsmøter