Budsjett/økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan inneholder kommunens årsbudsjett, økonomiplan for de påfølgende tre årene og de målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål.

Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året, mens årsregnskapet oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble.

Ibestad kommunes årsbudsjett og økonomiplan 2018 del 1

Ibestad kommunes årsbudsjett og økonomiplan 2018 del 2