Tverrfaglige møtearenaer

Formålet med modellen «Tidlig innsats» er at forebyggende tjenester, skoler og barnehager skal mobilisere til innsats, synliggjøre mål og handlinger, samt sikre kontinuitet i arbeidet. Det vil innebære at alle voksne som møter barn og unge på ulike arenaer må samarbeide for å nå målene om tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn. En tverrfaglig tilnærming være spesielt nyttig i vurdering av situasjon og tiltak, og bidra til å finne gode løsninger for barn og deres foreldre som en tidlig innsats.

Tverrfaglige møtearenaer

Oversikt over møtepunkter